Trọn bộ các công cụ hỗ trợ Marketing dành cho dân Digital Marketing, SEO, MMO

07 07

Trọn bộ các công cụ hỗ trợ Marketing dành cho dân Digital Marketing, SEO, MMO

Công cụ chiếm đến 65% tỉ lệ thành công của một chiến dịch Marketing. Điều này chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng khi bạn quyết định lựa chọn công cụ hỗ trợ như thế nào.
Dưới đây Phần mềm Facebook sẽ chỉ ra cho bạn một số các công cụ hỗ trợ marketing nổi bật. Bạn có thể tham khảo và ứng dụng vào công việc của mình.

KEYWORD RESEARCH – Công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khóa

✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner
✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/
✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/
✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/
✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools
✓ Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer
✓ SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

LINK ANALYTICS – Công cụ phân tích backlink

✓ Ahrefs https://ahrefs.com/
✓ Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/
✓ Majectic Seo http://www.majesticseo.com/
✓ SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/
✓ LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/
✓ Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

WEBMASTER TOOLS – Công cụ dành cho Webmaster

✓ Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/
✓ Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster
✓ Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

WEBSITE SPEED – Công cụ kiểm tra tốc độ website

✓ Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
✓ Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
✓ Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/
✓ Webpage Test http://www.webpagetest.org/

WEBSITE AUDIT – Công cụ phân tích website

✓ WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/
✓ SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/
✓ Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader
✓ Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

RANK CHECKING – Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa

✓ Helu Ranking http://ranking.helu.vn/
✓ SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
✓ RankTracker https://www.ranktracker.com/
✓ Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker
✓ SerpStat https://serpstat.com/

TRAFFIC ANALYTICS – Công cụ phân tích website traffic

✓ Google Analytics http://www.google.com/analytics/
✓ SimilarWeb https://www.similarweb.com/

USER ANALYTICS – Công cụ phân tích hành vi người dùng trên website, bản đồ heatmap

✓ Heap Analytics https://heapanalytics.com/
✓ FullStory https://www.fullstory.com/
✓ Piwik https://piwik.org/

CONTENT MARKETING – Công cụ hỗ trợ về nội dung

✓ Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
✓ CopyScape http://www.copyscape.com/
✓ BuzzSumo http://buzzsumo.com/
✓ Grammarly https://www.grammarly.com/

SOCIAL MANAGEMENT – Công cụ quản lý MXH như Facebook, Twitter

✓ Buffer https://buffer.com/
✓ Hootsuite https://hootsuite.com/
✓ Dlvr.it https://dlvrit.com/
✓ Social Bakers https://www.socialbakers.com/

SOCIAL LISTENING – Công cụ “theo dõi, lắng nghe” MXH

✓ Google Alerts https://www.google.com/alerts
✓ SMCC https://smcc.vn/
✓ SocialOne http://en.socialone.us/
✓ BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/
✓ SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring
✓ Sociograph.io https://sociograph.io/

EMAIL MARKETING – Công cụ hỗ trợ email

✓ MailChimp https://mailchimp.com/
✓ MailGun https://www.mailgun.com/
✓ Mail-Tester https://www.mail-tester.com/
✓ Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/
✓ SendPulse https://sendpulse.com/

DOMAIN/HOSTING – Nhà cung cấp tên miền, hosting lớn có uy tín

✓ Mắt Bão: https://www.matbao.net/
✓ Hostvn: https://hostvn.net/
✓ Vultr: https://www.vultr.com/

LANDING PAGE – Công cụ hỗ trợ tạo Landing Page

✓ LadiPage https://ladipage.vn/
✓ InstaPage https://instapage.com/
✓ LeadPages https://www.leadpages.net/
✓ Unbounce https://unbounce.com/
>>> Tham khảo thêm Danh sách 10 website tạo landing page miễn phí

MULTIMEDIA DESIGN – Công cụ hỗ trợ thiết kế hình ảnh, video, icon, font chữ

✓ Canva https://www.canva.com/
✓ Pencil http://pencil.evolus.vn/
✓ Fotor http://www.fotor.com/
✓ Uplevo http://www.uplevo.com/get-started
✓ BannerSnack http://bannersnack.com/
✓ Compressor https://compressor.io/
✓ Animaker https://www.animaker.com/
✓ Pixabay https://pixabay.com/
✓ VectorStock https://www.vectorstock.com/
✓ Icon Finder https://www.iconfinder.com/
✓ 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

CHATBOX/LIVECHAT – Công cụ tương tác với người dùng

✓ Zopim https://www.zopim.com/
✓ Zendesk https://www.zendesk.com/
✓ Subiz https://subiz.com/vi/
✓ VChat http://vchat.vn/

DIGITAL MARKETING RESOURCES –  Website chuyên về Digital Marketing

✓ Moz Blog http://moz.com/blog
✓ Marketing Land http://marketingland.com/
✓ Marketo http://blog.marketo.com/
✓ Search Engine Land http://searchengineland.com/
✓ Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/
✓ Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/
✓ Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/
✓ Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/
✓ HubSpot http://www.hubspot.com/
✓ Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

Nguồn: Nguyễn Thành Nam